Embrace Innovation: Be a Part of Albania’s DURANA Tech Park

During 2021-2023 the albanian Gov approved a legal framework aiming to ensure several financial and administrative benefits for IT companies/digital nomads. In these context on march 2024 the Albanian Government launched the first technological and scientific park, the DURANA Tech Park, situated in a site between Tirana and Durres city. The DURANA Tech Park is […]

Bashkohuni Inovacionit: Bëhuni Pjesë e Parkut Teknologjik DURANA në Shqipëri

Gjatë periudhes 2021-2023 qeveria shqiptare miratoi kuadrin ligjor me qëllim sigurimin e përfitimeve financiare dhe administrative për kompanitë e IT-së / nomadët dixhitalë. Në këtë kontekst, ne mars 2024, qeveria lançoi parkun e parë teknologjik, DURANA Tech Park, i vendosur në një zonë midis qyteteve të Tiranës dhe Durrësit.Parku Teknologjik DURANA është i destinuar të […]

Official visit with the Undersecretary of State for Finance of Spain

During her official visit to Madrid, Dr. Elira Kokona, CEO of the Albanian Investment Corporation (AIC), met with Ms. Lidia Sanchez Milan, the Undersecretary of State for Finance of Spain. Accompanied by Mr. Mazniku, Minister of State for Local Government, this meeting aimed at forging strong connections with analogous organizations in Spain.The discussions centered on […]

Vizitë zyrtare me Nënsekretaren e Shtetit për Financat të Spanjës

Gjatë vizitës zyrtare në Madrid, Dr. Elira Kokona, Drejtore Ekzekutive e Korporatës Shqiptare të Investimeve (AIC) dhe Z. Arbjan Mazniku, Ministër Shteti për Qeverisjen Lokale, u takuan me Znj. Lidia Sanchez Milan, Nënsekretare e Shtetit për Financat e Spanjës. Ky takim kishte për qëllim krijimin e bashkëpunimeve me organizata të ngjashme në Spanjë.Diskutimet u fokusuan […]

Official Meeting at IFEMA (Expo Center), Madrid, Spain

Albanian Investment Corporation (AIC), represented by Dr. ELIRA Kokona, together with Ms. Adelina Greca from AKPT and Minister of State, Arbjan Mazniku, conducting an official meeting at IFEMA, Madrid’s largest venue for fairs, halls, and congresses, to share the insights of their success, as well as replicating a successful Spanish exhibition model for Expo Albania. […]

Vizitë Zyrtare tek IFEMA (Qendra e Panaireve), në Madrid, Spanjë

Korporata e Investimeve Shqiptare (AIC), përfaqësuar nga Dr. ELIRA Kokona, së bashku me znj. Adelina Greca nga AKPT dhe Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor z. Arbjan Mazniku, kryen nje vizite zyrtare tek IFEMA, organizata më e madhe në Madrid per organizimin dhe zhvillimin e panaireve, kongreseve dhe eventeve, për të ndarë njohuritë dhe shembujt […]

The project “For the Development and Management of State Buildings”

The project “For the Development and Management of State Buildings” by the Albanian Investment Corporation (AIC) represents a strategic initiative to improve the management and development of state properties through formalized collaboration with various governmental institutions: State Cadastre Agency; Property Treatment Agency; Territory Development Agency; National Agency for Territory Planning; State Authority for Geospatial Information. […]

Projekti “Per zhvillimin dhe Menaxhimin e Godinave Shteterore”

Projekti “Per zhvillimin dhe Menaxhimin e Godinave Shteterore” nga Korporata Investimeve Shqiptare (AIC) përfaqëson një nismë strategjike për të përmirësuar menaxhimin dhe zhvillimin e pronave shtetërore përmes bashkëpunimit të formalizuar me institucione të ndryshme qeveritare: Agjencia Shtetërore e Kadastrës; Agjencia e Trajtimit të Pronave; Agjencia e Zhvillimit të Territorit; Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit; […]

Akademia Dyrrah City

Zyrtarët e Akademisë së Futbollit “Dyrrah City” janë të lumtur të shpallin një ftesë zyrtare për propozime në lidhje me ndërtimin e kompleksit të tyre të futbollit në qytetin e Durrësit. Kompleksi pritet të jetë një ambiente e avancuar dhe moderne, e destinuar për zhvillimin dhe trajnimin e talentëve futbollistikë.

Marrëveshje midis AIC dhe DCFA

Është nënshkruar Marrëveshja midis palëve Korporata e Investimeve Shqiptare SHA (AIC) dhe Fondacioni Dyrrah City Football Academy (DCFA) Sot në Tiranë midis Drejtores Ekzekutive të AIC Znj. Elira KOKONA dhe Drejtorit Ekzekutiv të DCFA Z. Gjergj NDOCI u nënshkrua Marrëveshja dypalëshe për realizimin e projektit të investimit “Kampusi Dyrrah City Football Academy”, hapësira sportive e […]

  • 1
  • 2