DURANA Park Shkencor dhe Teknologjik

Durana Teknopark: Ku Inovacioni takon Oportunitetin 1. Çfarë është Durana Teknopark? Mirë se vini në Durana Technopark, ku inovacioni lulëzon dhe përparimi nuk njeh kufij. Ky është vizioni i Durana Technopark, një nismë inovative që synon të revolucionarizojë peizazhin e shkencës, teknologjisë dhe sipërmarrjes. Duke ofruar mbështetje strategjike për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, […]

“DURANA” Technology and Science Park

Durana Technopark: Where Innovation Meets Opportunity 1. What is Durana Technopark? Welcome to Durana Technopark, where innovation thrives and progress knows no bounds. This is the vision of the Durana Technopark, a cutting-edge initiative poised to revolutionize the landscape of science, technology, and entrepreneurship. Through strategic support for small and medium-sized enterprises, Durana Technopark seeks to attract foreign […]