Korporata e Investimeve Shqiptare - Struktura Organizative

Puno me ne!

AIC është në kërkim të vazhdueshëm të talentit në fusha të ndryshme, përfshirë inxhinierë, arkitektë, planifikues urbane, financierë, juristë, menaxherë projektesh dhe ekspertë teknikë, me qëllim realizimin e objektivave të Korporatës. Ju ftojmë të dërgoni një resume dhe letër shprehje interesi tek [email protected]. Nëse eksperienca juaj përshtatet me nevojat e AIC-së, ne do ju kontaktojmë për të avancuar më tej me angazhimin profesional pranë AIC-së. Punësimi në AIC bëhet sipas dispozitave të Kodit të Punës.

Hapat Që Duhen Ndjekur

Skuadra Jonë

John Doe

Software Engineer

John Doe

Software Engineer

John Doe

Software Engineer

John Doe

Software Engineer

Investimi juaj mbështetet nga AIC!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna