Lajme

Një prezantimi i teknoparkut të parë në Shqipëri “Durana Tech Park”

Gjatë prezantimit të “DURANA Tech Park”, teknoparku i parë në Shqipëri dedikuar posaçërisht për inovacion dhe zhvillim teknologjik në shërbim...

Read More

Workshop Expo-Albania Tiranë, 2-3 maj 2024.

Përfaqësues të VeronaFiere, Universitetit të Veronës, AICS, ICE, ITA si dhe perfaqesues nga institucionet publike shqiptare, ishin pjesë e seminarit...

Read More

Bashkohuni Inovacionit: Bëhuni Pjesë e Parkut Teknologjik DURANA në Shqipëri

Gjatë periudhes 2021-2023 qeveria shqiptare miratoi kuadrin ligjor me qëllim sigurimin e përfitimeve financiare dhe administrative për kompanitë e IT-së...

Read More

Evente

TIRANA ECONOMIC FORUM

Tirana Economic Forum is a high-level meeting of the most influential Albanian and international political, corporate, and intellectual leaders to...

Read More

MINEX EUROPE 2022

MINEX Europe Forum offers a vibrant platform for the dissemination of innovative technologies and promoting investment opportunities and best practices...

Read More

Official Visit at the Aqaba Development Corporation (ADC)

A group of high-level representatives from the Albanian Investment Corporation met with senior level management at the Aqaba Development Corporation....

Read More

Karriera

SHPALLJE VENDI VAKANT PËR NJË POZICION EKSPERT/E NË DIVIZIONIN E ZHVILLIMIT TË BIZNESIT

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 24, datë 20.12.2023 të Keshillit Mbikëqyrës “Për...

Read More

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 24, datë 20.12.2023 të Keshillit Mbikëqyrës “Për...

Read More

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit nr. 24, datë 20.12.2023 të Keshillit Mbikëqyrës “Për...

Read More

Investimi juaj mbështetet nga AIC!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna