Marrëveshje midis AIC dhe DCFA

Është nënshkruar Marrëveshja midis palëve Korporata e Investimeve Shqiptare SHA (AIC) dhe Fondacioni Dyrrah City Football Academy (DCFA)

Sot në Tiranë midis Drejtores Ekzekutive të AIC Znj. Elira KOKONA dhe Drejtorit Ekzekutiv të DCFA Z. Gjergj NDOCI u nënshkrua Marrëveshja dypalëshe për realizimin e projektit të investimit “Kampusi Dyrrah City Football Academy”, hapësira sportive e akademisë së futbollit Futbollit të organizuara në bashkëpunim me Manchester City Football Academy.

AIC si palë konsulente do të ofrojë për Fondacionin këshillim në lidhje me realizimin e  projektit të investimit.

Korporata Investimeve Shqiptare (AIC) ka si qëllim nxitjen e zhvillimit ekonomik të vendit përmes identifikimit dhe vënies në efiçence të aseteve ekonomike shtetërore, strukturimit të projekteve të investimit, dhe mobilizimit të kapitalit privat me qëllim diversifikimin ekonomik dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit.

Dyrrah City Football Academy është një organizatë jo-fitimprurëse e themeluar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve, e përkushtuar për zhvillimin dhe promovimin e futbollit për të rinjtë me objektiv themelimin dhe menaxhimin në qytetin e Durrësit të një akademie futbolli në bashkëpunim me Manchester City Football Club, si qendra më moderne stërvitore në vend dhe në rajon.

 

Për Fondacionin:                                                     

Fondacioni Durrah City Football Academy

  • Adresa: Rr. Mujo Ulqinaku, Lagjja 12, Durrës
  • E-mail: [email protected]              
Për AIC:

Korporata e Investime Shqiptare” SHA

  • Adresa: Rr. Ibrahim Rugova 5, Sky Tower 7/1, Tiranë – Shqipëri       
  • E-mail: [email protected]
Previous slide
Next slide

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Emër Mbiemër

Pozicioni i Punës

Profili

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.