Workshop Expo-Albania Tiranë, 2-3 maj 2024.

Përfaqësues të VeronaFiere, Universitetit të Veronës, AICS, ICE, ITA si dhe perfaqesues nga institucionet publike shqiptare, ishin pjesë e seminarit dy ditor të organizuar nga Korporata e Investimeve Shqiptare.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *